Právne upozornenie2018-06-21T06:57:31+00:00

Job Impulse s.r.o. 
so sídlom: Tomášikova 30/A , 821 01  Bratislava
IČO: 46946098
IČ DPH : SK2023679097
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka č.: 86228/B